ALGEMENE VOORWAARDEN
Loulou La Belle,
Annick Donckers, Wachelbergen 98 – 2990 Wuustwezel
BE0828.001.304.
louloulabelle.artist@gmail.com

 

ALGEMENE VOORWAARDEN“

Lessenreeks Burlesque bij Loulou La Belle”

Hi sweetie, leuk dat je je inschrijft voor een lessenreeks of workshop.

Om misverstanden te voorkomen heb ik een paar algemene voorwaarden opgesteld.

Art. 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, lessen en workshops, overeenkomsten, en/of werkzaamheden bij Loulou la Belle, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.

Art. 2 Inschrijven

2.1 Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

2.2 De inschrijving loopt volgens eerste betaling en niet per inschrijvingsdatum.
Is de les volzet kan er een extra les ingezet worden.

Art. 3 Cursus

3.1 Lessen worden in principe gegeven op de dag, uur en locatie zoals vermeld. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgaan op een andere locatie, uur of dag.

3.2 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansdocent wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

Art. 4 Betalingen

Betalingen gebeuren via de website www.louloulabelle.com onder rubriek “lessen”. Dit met vermelding van je naam en locatie. Een inschrijving is bindend. Bij inschrijving ben je het lesgeld verschuldigd, een refund is niet meer mogelijk. 

Het is ook mogelijk om het cursusgeld in verschillende delen te betalen, hiervoor neemt u contact op. 

Art. 5 Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de cursist op het terrein/locatie waar de lessen plaatsvinden.

Art. 6 Overige

Tijdens de lessen of show geef je toestemming dat er foto’s of video’s mogen genomen worden voor promotionele doeleinden. Als je niet gefotografeerd of gefilmd wil worden maak je dit zelf kenbaar en wordt dit gerespecteerd.
Art. 7
Loulou La Belle heeft het recht om de samenwerking te stoppen tussen haar en een cursiste als er zich een belemmering voordoet. Dan worden de openstaande lessen terugbetaald.

Akkoord

De cursist verklaart cursist  kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.